FPA-Taxi Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

1. Beställ taxi på numret 0800 93311 (var och en fyller i kundservicenumret för det egna landskapet). Beställningssamtalet är avgiftsfritt.

 • Du kan endast få ersättning för resor som beställs via numret för FPA-taxi och du betalar själv för resan högst en självrisk på 25 euro.
 • Beställ taxin före kl. 14.00 dagen före resan.
 • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut.
 • På en och samma gång kan du beställa alla de tur- och returresor som du känner till för 14 dygn framåt.
 • Beställ returresan minst 1 timme innan du vill bli avhämtad om tidpunkten för returresan är känd.
 • Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

2. Ange vid samtalet

 • ditt namn och din personbeteckning
 • adressen där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • om du har hjälpmedel eller följeslagare med dig
 • ett telefonnummer på vilket du kan nås.

3. Du får veta när taxin beräknas anlända

 • Om det sker förändringar i en taxiresa som du har beställt ska du omedelbart anmäla detta till beställningsnumret.
 • Du ska anmäla förändringarna senast 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden.

4. Visa upp ditt FPA-kort för chauffören

 • När du visar upp ditt FPA-kort för chauffören får du reseersättning genast i taxin och betalar då endast självriskandelen på 25 euro för resan.

5. Begär intyg för reseersättning (SV 67r)

 • Om du behöver anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd ska du begära ett intyg hos hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).
 • Om en person som är anställd vid vårdenheten beställer din returresa, behöver du inget intyg SV 67.
 • Spara själv intyg för engångsresor. FPA kan be om intyg upp till 6 månader efter resdagen.
 • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi till FPA.
 • Om en representant för hälso- och sjukvården beställer returresan åt dig behöver du inte ett separat intyg.

6. Bekant taxi

 • Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita en bekant taxi. Närmare information om möjligheten att anlita bekant taxi finns på fpa.fi/taxiresor (länk)
 • En förutsättning för att transport med bekant taxi ska kunna ordnas efter 1.7.2018 är att det förmedlingsföretag som ordnar taxiresor som FPA ersätter kan anvisa en bekant taxi för kunden.
 • Kontakta vår förmedlingscentral på numret 0800 93311 för att få transport med en bekant taxi (Om förfaringssättet är något annat än ett telefonsamtal anger serviceproducenten enligt vilken verksamhetsmodell transport med bekant taxi kan ordnas för kunden fr.o.m. 1.7.2018. Skicka en beskrivning av verksamhetsmodellen för ditt eget område per e-post på adressen etaksi.teos@kela.fi senast 28.6.2018).

7. Tyck till!

 • skriftlig respons från kunden (blankett för respons eller motsvarande).

8. Länkar till fpa.fi

 • Närmare information om taxiresor som ersätts av FPA via länk till FPA:s webbplats www.fpa.fi/taxiresor
 • Närmare information om taxiresor som ersätts av FPA och länk till t.ex. Södra Karelens anvisningar för hur man beställer taxi. OBS! Varje område länkar till anvisningarna om beställning av taxi för sitt eget landskap från www.fpa.fi/reseersattningar